عکس های پشت صحنه موزیک خوشکلک

  • زمان : اسفند ماه 1399

ضبط این موزیک کلی خاطره همراه داشت. کلی بازی کردیم ، کلی خندیدیم و خیلی دوستای خوب و خوشتیپ پیدا کردم

;